Par mums

      SIA "Auseklītis" ir augļkopības nozares uzņēmums, kas darbojas jau no 1993.gada. Jau vairāk kā 10 gadus - no 2006.gada - mēs darbojamies integrētās augļkopības jomā. Tas nozīmē, ka audzējam augstas kvalitātes augļus ar vidi saudzējošām metodēm, samazinot agroķīmisko līdzekļu lietošanu un nevēlamas blakus ietekmes, lai nodrošinātu vides un cilvēku veselības aizsardzību, jo mēs mīlam mūsu zemi. Mūsu uzņēmums ir lauksaimniecības pakalpojumu kooperatīvās sabiedrības "Zelta ābele" biedrs.

      Pārsvarā mūsu uzņēmumā tiek audzēti āboli, kas aizņem aptuveni 45 ha no augļu dārza platības. Gadā izaudzējam no 500-800 tonnām ābolu, no kuriem 80% ir ziemas šķirnes, bet 20% rudens un vasaras šķirnes. Nedaudz tiek audzēti arī saldie un skābie ķirši - 1,5 ha platībā.

      Izaudzētie āboli tiek uzglabāti šim mērķim speciāli uzceltā augļu glabātuvē, kuras ietilpība ir 300 tonnas ābolu. Ar ES atbalstu augļu glabātuves telpās uzstādītas 4 aukstuma iekārtas, kas ļauj novāktos ābolu uzreiz atdzesēt un turpmāk nodrošināt optimālu glabāšanas režīmu 400 tonnām ābolu. Tas ļauj nodrošināt ābolu kvalitāti un pagarināt realizācijas laika iespējas. Ābolus varam piedāvāt no augusta līdz pat martam.

      No 2002.gada regulāri veicam jaunu ābeļu stādījumu ierīkošanu, lai varētu piedāvāt jaunas un perspektīvas ābolu šķirnes. Jauno ābeļu dārzu platība ir sasniegusi jau 20 ha no visas kopējās augļu dārza platības

 

Atrašanās vieta: SIA "Auseklītis" atrodas Tukuma novada Tumes pagasta centrā, 5 km attālumā no Tukuma, Tukuma - Kuldīgas šosejas malā.